2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Povinná literatúra

Podobne ako celý náš okolitý svet, aj pediatria sa stáva čoraz zložitejšou a komplexnejšou, jej odborné poznatky sa z roku na rok neudržateľne rozšírujú. Tento dynamický vývoj si žiada pripraviť kompaktnú monografiu, ktorá odráža najnovšie poznatky bez toho, aby svojím rozsahom preťažila čitateľa. Obsah a jednotné didaktické spracovanie celej knihy umožní rýchle zhodnotenie zdravotného stavu dieťaťa a prispeje k riešeniu štandardných aj urgentných situácií. Veríme, že čitatelia ocenia snahu širokého autorského kolektívu zhrnúť maximum dostupných poznatkov v čo najprehľadnejšej a bohato ilustrovanej publikácii a táto kniha sa stane užitočnou pomôckou pri kontinuálnom vzdelávaní praktických pediatrov a iných špecialistov, návodom pre mladých lekárov pri atestačnej príprave z pediatrie a základným zdrojom informácií z odboru pre poslucháčov medicíny.

Objednávka poštou na dobierku – informáciu môžete získať na adrese:
kniha.pediatria@gmail.com