2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Dejiny kliniky

Pediatria je neskoré dieťa medicíny. Ústavná starostlivosť o choré deti sa začala až v roku 1802, keď Napoleon svojím dekrétom založil prvú detskú nemocnicu v Paríži. Čoskoro ju nasledovali detské nemocnice aj v ďalších veľkých mestách. Vďaka iniciatíve a aktivite Dobročinného ženského spolku začala už v 50-tych rokoch 19. storočia aj v Bratislave pôsobiť Detská nemocnica Františka Jozefa, ako druhá nemocnica svojho druhu na území Uhorska.  2. detská klinika Univerzity Komenského je priamou pokračovateľkou tejto tradície. Pretože prvé desaťročia detského lekárstva na Slovensku boli nerozlučne späté s dejinami tejto kliniky, asi nie bez dôvodu predpokladáme, že prehľad jej histórie môže byť poučný aj pre širšiu verejnosť.

Historická budova Detskej kliniky na Duklianskej ulici

historicka

Budova Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v súčasnosti

sucasna budova dfnsp

Podrobnejšie infomácie o dejinách kliniky sú zhrnuté v knihe: Kapellerová A, Kovács L: 150 rokov bratislavskej detskej nemocnice. Vydavateľstvo SAP, Bratislava, 2005, 200 s.

(kniha dostala cenu Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti za najlepšiu knižnú publikáciu v roku 2005).