2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Kontakt

nemocnica

Sekretariát
Mgr. Petra Patrás
telefón: 02/59371 109
fax: 59371 850
email: 2dk@dfnsp.sk
adresa: Limbová 1, 833 40, Bratislava

fakulta

Prednosta kliniky
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH
telefón: 02/59371 104
email: kovacs@dfnsp.sk

 

Zástupca prednostu pre liečebno preventívnu činnosť
MUDr. Anna Hlavatá, PhD, MPH
telefón: 02/59371 107
email: a.hlavata@dfnsp.sk

logocolor

Tajomník kliniky
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
telefón: 02/59371 326
email: dallos@dfnsp.sk

 

Zástupca prednostu pre pedagogiku
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.
telefón: 02/59371 474
email: kostalova@dfnsp.sk