2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Zoznam pracovníkov

Náš kolektív II. detskej kliniky LFUK a DFNsP Bratislava

Zoznam interných pracovníkov
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.
MUDr. Tomaš Dallos, PhD.
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
Doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
MUDr. Viktor Jankó, PhD.
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
MUDr. Zuzana Kuková
MUDr. Dagmar Székyová
MUDr. Katarína Prochotská
MUDr. Katarína Hlavatá
MUDr. Jaroslava Duchoňová
MUDr. Michal Kubina
MUDr. Michaela Bednarčíková
MUDr. Zuzana Pyšová
MUDr. Petra Riedelová

Zastupovanie počas materskej dovolenky
MUDr. Bušová Elena
MUDr. Hassová Ivana
MUDr. Kušíková Katarína
MUDr. Mikušíková Daša
MUDr. Smoleňák Marek
MUDr. Urban Veronika

OUP – Klinická ambulancia 2.DK
MUDr. Gulbišová Kristína
MUDr. Želeňaková Lucia

LFUK – Interné postgraduálne štúdium
MUDr.Gabriela Nagyová
MUDr. Eszter Hegyi
Mgr. Michaela Čižmárová
Mgr. Zuzana Čiervanková

Materské dovolenky
MUDr. Bolčeková Anna
MUDr. Fehérvízyová Zuzana
MUDr. Bohyniková Nadežda
MUDr. Langerová Lenka
MUDr. Frivolt Klára
MUDr. Ružbarská Lucia
MUDr. Hapčová Margaréta
MUDr. Biathová Mariana
MUDr. Balažiová Barbora

Predatestačná cirkulácia
MUDr. Sýkora Tomáš
MUDr. Jamborová Monika
MUDr. Valentín Boris
MUDr. Tanušková Dominika
MUDr. Hlubocká Jana
MUDr. Drusánková Jana
MUDr. Kopanicová Zuzana

Nesmieme zabudnúť na naše zdravotné sestry, zdravotných asistentov a sanitárov.