2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Klinické prípady

Cerebelitida pri varicelle

Kašeľ pri pertussis

Facioscapulohumerálna svalová dystrofia