2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Všeobecné lekárstvo

2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou zohráva významnú úlohu v organizácii výučby pediatrie pre študentov medicíny 4. až 6. ročníka. Stáže z pediatrickej propedeutiky sú zamerané na osvojenie si základných poznatkov o anamnéze a fyzikálnom vyšetrení dojčiat, detí a dospievajúcich s uplatnením týchto vedomostí pri spracovaní chorobopisu a pri stanovení pracovnej diagnózy. Cieľom výučby pediatrie je oboznámiť študentov so základnými praktickými problémami detského lekárstva a s psychosociálnymi následkami týchto problémov na deti a ich rodiny. Globálne pochopenie mechanizmu vzniku ochorenia a jeho manifestácie je dôležitým krokom k diagnóze a k plánovaniu prevencie. Základné informácie o vývoji dieťaťa a ochoreniach typických pre toto vekové obdobie tvoria súčasť všeobecného medicínskeho vzdelania budúcich lekárov bez ohľadu na ich ďalšiu špecializáciu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výučba pediatrie sa začína vo 4. ročníku pediatrickou propedeutikou a končí v 6. ročníku štátnymi rigoróznymi skúškami:

Pediatrická propedeutika

4. ročník, zimný semester

skúška: test + esejové otázky

2. detská klinika

Pediatria 1

4. ročník, letný semester

zápočet: test

2. detská klinika

Pediatria 2, 3

5. ročník, zimný/ letný semester

zápočet:ústna skúška

1. detská klinika

Letná prax

júl/august – 2 týždne (80 hodín)

zápočet

ľubovoľná detská klinika

Štátnicová prax

6. ročník, 8 týždňov

štátna skúška

1. /2. detská klinika

 

Podmienkou k udeleniu zápočtu je 100 % – ná účasť na stážach a úspešné absolvovanie zápočtového testu.

Kolektív 2. detskej kliniky sa na Vás teší na stážach a veríme, že Vás práca na oddelení zaujme a prinesie Vám nové poznatky z oblasti pediatrie!