2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Semináre z pediatrie

Téma Kovács Pediatria Kapelerová Propedeutika
Alergické ochorenia 292 – 299
Puberta – predčasná a oneskorená 280 – 282
Choroby štítnej žľazy 274 – 277
Oxygenoterapia 55 – 58
Monogénové choroby – gonozómové a mitochondriálne 82 – 90
Genetické choroby – definície, diagnostické metódy 77 – 79, 84 – 86
Malabsorbčný syndróm 145 – 147
Dojčenská výživa, očkovanie 159 – 173 , 328 – 332
Poruchy sexuálnej diferenciácie 282 – 283, 283 – 284
Kongenitálna adrenálna hyperplázia 283 – 284
Poruchy rastu, terapia glukokortikoidmi 268 – 274, 279
Monogénové choroby – autoz´mové 81 – 82
Metabolické ochorenia 99 – 100
Hepatomegália, splenomegália, lymfadenopatia 135 – 158 267 – 268
Ochorenia respiračného traktu 251 – 252 220 – 225