2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Dôležité informácie

Každý študent má prísť na stáž upravený – oblečený v bielom (plášť) a prezutý. Okrem fonendoskopu, ktorý je základným medicínskym nástrojom, je potrebné si priniesť poznámkový zošit a pero. Karta ISIC slúži na identifikáciu študenta a preto má byť vždy pripnutá na viditeľnom mieste oblečenia. Všetky ostatné osobné veci si študenti odložia v šatni pre medikov, ktorá sa nachádza na -2. poschodí bloku F, pri prednáškových sálach.

Študenti sa najneskôr 5 minút pred začatím výučby zhromažďujú na chodbe pred oddelením 2. detskej kliniky a čakajú na svojho odborného asistenta.

Od študentov sa očakáva, aby chodili na stáže pripravení! Náplň stáží ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa výučby (rozpis asistentov pre jednotlivé študijné skupiny) sú uvedené na oznamovacej tabuli pred sekretariátom kliniky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na oddelení je potrebné sa správať disciplinovane a slušne. Osobné informácie o pacientoch, ktoré sa dozviete počas stáží, sú prísne dôverné. Fotenie detí na oddelení, fotenie a fotokopírovanie z chorobopisov je prísne zakázané!

Pri vstupe do pacientskej izby sa najprv pozdravte a predstavte. Pred a po každom vyšetrení pacienta si umyte a dezinfikujte ruky vo vyšetrovni. Správajte sa zdvorilo k rodičom i deťom, tolerujte ich prípadnú podráždenosť, nespokojnosť a negativistický prístup počas vyšetrenia.

Ak trpíte akútnou infekciou, oznámte to Vášmu asistentovi ešte pred vstupom na oddelenie a vyžiadajte si rúško, poprípade dohodnite sa s ním o spôsobe nahradenia stáží.

V prípade, ak sa na stážach z akéhokoľvek dôvodu nemôžete zúčastniť, je potrebné o tom odborného asistenta informovať a stáže si nahradiť s iným krúžkom vo vopred dohodnutý termín (téma stáží musí súhlasiť!). Môže sa stať, že ak je v krúžku väčší počet študentov, nebude možné si s týmto krúžkom nahradiť stáže. Študenti 6. ročníka majú možnosť si nahradiť stáže aj nočnou službou alebo počas dňa cez obdobie študijného voľna pred štátnou skúškou.

Po úspešnom absolvovaní predmetu sa zápočty do indexov zapisujú na sekretariáte 2. detskej kliniky LFUK a DFNsP a následne budú zapísané aj do systému AIS2. Z hľadiska organizácie je najvhodnejšie, ak zástupca krúžku prinesie všetky indexy a na druhý deň si ich rovnako vyzdvihne (zápočty sa nezapisujú na počkanie!).

A na záver odporúčanie: Pýtajte sa! – ak prejavíte záujem, asistenti určite ocenia Váš záujem a snahu, a radi Vám pomôžu s danou problematikou.