2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Stáže pre IV. ročník z predmetu PEDIATRICKÁ PROPEDEUTIKA

Stáže pozostávajú z praktickej časti (8.30 – 10:30, na oddeleniach II. detskej kliniky LF UK a DFNsP)) a zo seminára (11:00 – 13:00 v knižnici. Semináre môžu byť spoločné pre viaceré krúžky, téma seminára je označená písmenom A-E (napr. SA) a od študentov očakávame, že na tému budú pripravení. V tabuľke je rozpis lekárov vedúcich praktickú časť (podľa študijnej skupiny). Anglické skupiny a ich semináre sú označené ENG (napr: ENG4 ENGS)

LEGENDA – PEDAGÓGOVIA

Pedagóg   oddelenie Pedagóg   odd
MUDr. M. Bednarčíková BED DOJČ MUDr. Z. Kuková KUK DOJČ
MUDr. E. Bušová BUS INT MUDr. K. Kušíková KUŠ DOJČ
MUDr. I. Čierna, PhD. CIE INT MUDr. L. Majerová MAJ INT
MUDr. T. Dallos, PhD. DAL INT MUDr. J. Melicharová MEL DOJČ
MUDr. I. Haasová HAS INT MUDr. D. Mikušíková MIK INT
MUDr. A. Hlavatá, PhD., MPH HLA MUDr. E. Nagyová NAG
MUDr. K. Juríčeková HLK DOJČ MUDr. Z. Pribilincová, CSc. PRI INT
MUDr. V. Jankó JAN INT MUDr. K. Prochotská PRO INT
Doc. MUDr. Ľ. Košťálová, CSc. KOŠ DOJČ MUDr. Z. Pyšová PYŠ INT
Prof. MUDr. L. Kovács, DrSc, MPH KOV MUDr. P. Riedelová RIE DOJČ
MUDr. K. Krivošíková KRI DOJČ MUDr. S. Stepanovová STE DOJČ
MUDr. M. Kubina KUB INT MUDr. B. Valntín VAL DOJČ
MUDr. E. Vitáriušová, PhD. VIT DOJČ