2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Pediatrická propedeutika – Prednášky IV. ročník ZS šk. rok 2015/2016

Dátum Hod.: Problematika: Prednášajúci:
14.9.2015 11,30 – 13,0013,00 – 14,20 Psychomotorický vývoj. Rozdelenie detského veku Rast, hmotnosť. Puberta.Anamnéza. Fyzikálne vyšetrenie Doc.MUDr. Košťálová, CSc,MUDr. Pribilincová,CSc
16.9.2015 11,30 – 13,00 Neurologické vyšetrenie dieťaťa. MUDr.Sýkora,CSc.
13,00 – 14,20 Tráviaci systém ( anat. a fyziol.osobitosti, vyš.metódy, najčastejšie symptómy ). MUDr. Čierna, PhD
17.9.2015 11,30 – 13,00

13,00 – 14,20

 Kardiovaskulárny systém.( anat. fyz. osobitosti,vyšetrovacie metódy

Dýchací systém (anat. a fyziol. osobitosti, vyš. metódy, najčas. sym.)

MUDr.Olejník,PhD

MUDr. Kuková.

18.9.2015 11,30 – 14,20 Novorodenec (donosený, s nízkou pôrodnou hmotnosťou). Starostlivosť o dieťa po narodení. Doc. Brucknerova,PhD
21.9.2015 14,30 – 17,20 Endokrinný systém (vyš. metódy, hypofunkcia a hyperfunkcia) Doc.MUDr. Košťálová,CSc.
22.9.2015 14,30 – 17,20 Prevencia v pediatrii. Výživa dojčiat  umelá – prirodzená Prof. MUDr. Kovács, DrSc,  MPH
23.9.2015 14,30 – 17,20 Uropoetický systém ( anat. a fyz. osobitosti, vyš.metódy). Poruchy ABR Prof. MUDr.Kovács, DrSc, MPH
24.9.2015 14,30 – 17,20 Diagnostické a liečebné výkony v detskom veku. Vyšetrenie pohybového aparátu MUDr.Dallos,PhD
25.9.2015 14,30 – 17,20 Krvný systém (vývoj krvotvorby, vyš. metódy, najčas. symptómy. Otravy MUDr. Pribilincová,CSc

Poslucháreň DFNsP