2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Kto sme?

Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, prednosta
Tel.: +421 2 593 71 104, 109 (sekretariát), fax: 02/59371 850, e-mail: kovacs@dfnsp.sk

MUDr. Anna Hlavatá, PhD. MPH, zástupkyňa prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť
Tel.: +421 2 59371109, e-mail: a.hlavata@dfnsp.sk

Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof., zástupkyňa prednostu pre pedagogiku
Tel.: +421 2 5931 474, e-mail: kostalova@dfnsp.sk

Ľubica Kuruczová, vedúca sestra
Tel.: +421 2 59371 106, email: kuruczova@dfnsp.sk

2. detská klinika poskytuje odbornú pediatrickú starostlivosť pre všetky vekové kategórie detí od novorodeneckého veku až po dovŕšenie 19. roku života pacienta. Klinika sa špecializuje na detskú gastroenterológiu, nefrológiu, endokrinológiu, pneumoalergológiu, hematológiu, reumatológiu a vrodené metabolické poruchy. Plní úlohu špecializovaného pracoviska zabezpečujúceho diagnostiku a liečbu detí a adolescentov z celej Slovenskej republiky.

Ročne ošetríme viac ako 20 000 pacientov, väčšina z nich je liečená ambulantne. V roku 2012 hospitalizovali 2020 pacientov, z nich 40% boli deti mimo Bratislavského kraja. Klinika disponuje aj stacionárom, kde sa podáva infúzna liečba.

Na klinike prebieha pregraduálna a postgraduálna výučba študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a tiež atestačná príprava mladých lekárov.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

  • genetická diagnostika zriedkavých dedičných ochorení
  • genetické aspekty obličkových chorôb
  • obezita u detí
  • detská hypertenzia

Pracoviská kliniky

Interné oddelenie, blok E, 4. poschodie
tel.: +421 2 59371717
MUDr. Iveta Čierna, PhD., vedúca lekárka
Oddelenie má 9 izieb s kapacitou 27 lôžok pre pacientov vo veku 5-18 rokov a 364 dní.

Dojčenecko-predškolské oddelenie – blok E, 4. poschodie
tel.: +421 2 59371264
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., vedúca lekárka
Oddelenie má 9 izieb s kapacitou 19 lôžok pre deti od 1 mesiaca do 5 rokov.

Intermediárna jednotka – blok E, 4. poschodie
tel.: +421 2 59371778
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof., vedúca lekárka
Oddelenie má 2 izby s kapacitou 4 lôžok pre deti od 1 mesiaca do 18 rokov a 364 dní vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť.

Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, blok C, číslo dverí 224
Tel.: +421 2 59371 873
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH , vedúci laboratória
doc. MUDr. Denisa Ilenčiková. PhD., zástupkyňa vedúceho laboratória