2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Pre študentov

Táto stránka obsahuje základné informácie pre študentov o výučbe pediatrie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského.

Podobne ako aj celý náš okolitý svet, aj medicína sa stáva čoraz zložitejšou a komplexnejšou. Exponenciálne rastie aj množstvo poznatkov, ktoré si majú študenti osvojiť počas štúdia medicíny. Pri nedostatočnej selekcii a usporiadaní nových poznatkov však hrozí, že sa mnohí študenti budú cítiť stratení a ”neuvidia pre stromy les”. Našou snahou je preto nerobiť jednoduchú ”nalieváreň” množstvom vzájomne nesúvisiacich poznatkov.

Chceme skôr uprednostniť vysvetlenie základných princípov a logické usporiadanie získaných poznatkov s aktívnym prístupom k riešeniu problémov. Zároveň však očakávame, že študenti budú pristupovať k svojmu štúdiu s väčším nadšením pre klinickú prácu a pre vedecké hľadanie a ocenia intelektuálnu výzvu vedy

Postupne sa mení aj náplň lekárskej práce v spoločnosti. Zdravotníctvo potrebuje čoraz viac lekárov primárneho kontaktu so všeobecným zameraním, ktorí majú dostatočné vedomosti aj v oblasti starostlivosti o zdravie detí. Preto je potrebné aby všetci študenti ovládali základné princípy starostlivosti o detskú populáciu, aj keď si len malá časť z nich vyberie pediatriu za svoje životné povolanie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA