2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Náplň stáži 4. ročník

Harmonogram stáží a seminárov z Pediatrickej propedeutiky

Zimný semester

Deň

8.30 – 10.30

11.00

Príprava

 

STÁŽE

 

SEMINÁR

 

1.

Úvod, anamnéza, fyzikálne
vyšetrenie dojčaťa  (vrátane
neurologického vyšetrenia)

Výživa, skríning, očkovanie*

str. 11-24,

str. 44-109,

str. 230-249

2.

Fyzikálne vyšetrenie
starších detí (vrátane neurologického
vyšetrenia), rast a vekové obdobia

Endokrinológia, hematológia

str. 25-43,

str. 93-109,

str. 163-176,

str. 226-249

3.

Nefrológia (vyšetrovacie
metódy, infekcie močových
ciest), acidobázická rovnováha

Nefrológia, acidobázická rovnováha

str. 202-225,

str. 266-271

4.

Kardiológia
(vyšetrovacie metódy)

Kardiológia

str. 110-162

5.

PRAKTICKÁ SKÚŠKA

 

Gastroenterológia, rehydratácia

str. 177-201,

str. 263-265

* Aktuálny očkovací kalendár je dostupný na stránke 2. detskej kliniky: Pre študentov/Všeobecné lekárstvo/Na stiahnutie/Očkovací kalendár.

Na stáže z kardiológie sa študenti jeden deň v týždni dostavia do Detského kardiocentra (5. poschodie).

 

Odporúčaná literatúra:

Kapellerová A. a kol.: Propedeutika detského lekárstva, 2. vydanie. Univerzita Komenského, Bratislava, 2002, 292 s.