Sponzoring

Reumatologická ambulancia

Sponzoring

Našim cieľom je poskytovať starostlivosť deťom s reumatickými ochoreniami na čo najvyššej odbornej úrovni. K tomu patrí aj prístrojové a technické vybavenie ambulancie, vzdelávanie lekárskeho a stredného zdravotníckeho personálu, ale aj prostredie, v ktorom našich malých pacientov pravidelne vyšetrujeme.

Na splnení našich predstáv priebežne pracujeme. Tak ako všetko, aj ich dosiahnutie vyžaduje nielen našu prácu, ale aj pomoc iných a v neposlednom rade aj finančné prostriedky. Tieto žiaľ nemáme bežne k dispozícii, a preto sme vďační za každú, aj malú podporu či spoluprácu.

Našu činnosť môžete podporiť prostredníctvom nadácie 2. detskej kliniky. Prosíme Vás, aby ste nás o tom, že ste sa nás rozhodli podporiť, informovali.

Podporili nás…

AbbVie s.r.o.

Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o.

ALEF Distribution SK, s.r.o.

European League Against Rheumatism (EULAR)

KOVOS, spoločnosť s ručením obmedzeným

Pro Sophia n.f.

Darcovia 2% z dane…

ĎAKUJEME!