Pneumo – alergologická ambulancia

Pneumo – alergologická ambulancia
telefónne číslo: 02/59371 563
2. poschodie, číslo dverí: 240

MUDr. Zuzana Kuková
Ordinačné hodiny:
pondelok            10:00 – 15:00 hod.
utorok                 10:00 – 15:00 hod.
streda                  10:00 – 13:00 hod.
štvrtok                 10:00 – 15:00 hod.
piatok                  10:00 – 15:00 hod.

Odbery krvi:
pondelok – piatok          7:45 – 10:00 hod.

Informácie pre pacientov:

Odborná ambulancia poskytuje všestranné alergologické vyšetrenia, kožné testy (na inhalačné a potravinové alergény), imunologické vyšetrenie (bunkovej a humorálnej imunity), úzko spolupracuje so ambulanciou funkčného vyšetrenia (spirometria a bronchomotorický test).