Materiály na stiahnutie

V grafoch nájdete hodnoty systolického a diastolického krvného tlaku pre chlapcov a dievčatá podľa veku upravené podľa Americkej pracovnej skupiny pre hypertenziu. Zobrazené sú hodnoty TK pre priemerne vysoké deti (50. percentil). Pre veľmi nízke alebo veľmi vysoké deti odporúčame použiť tabuľky. Kliknutím na obrázok si môžete grafy stiahnúť do počítača.