Kontakt

nemocnica

Sekretariát
Mgr. Petra Patrás
telefón: 02/59371 209
fax: 59371 850
email: dk@dfnsp.sk
adresa: Limbová 1, 833 40, Bratislava

fakulta

Prednosta kliniky
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

telefón: 02/59371 209
email: podracka@dfnsp.sk

 

Zástupca prednostu pre liečebno preventívnu činnosť
MUDr. Anna Hlavatá, PhD, MPH
telefón: 02/59371 107
email: a.hlavata@dfnsp.sk

Tajomník kliniky
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
telefón: 02/59371 241
email: ciznar@dfnsp.sk

 

Zástupca prednostu pre pedagogiku
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.
telefón: 02/59371 474
email: kostalova@dfnsp.sk