Endokrinologická ambulancia

Endokrinologická ambulancia
telefónne číslo: 02/59371 567
číslo dverí: 241

doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.
ordinačné hodiny:
streda                  10:00 – 14:00 hod.
štvrtok                 10:00 – 15:00 hod.
piatok                  10:00 – 15:00 hod.

MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
ordinačné hodiny:
pondelok              10:00 – 17:00 hod.
utorok                   10:00 – 15:00 hod.

Odbery krvi                                      7:30 – 10:00 hod.
Informácie o výsledkoch          12:00 – 13:00 hod.
Objednávanie pacientov           14:00 – 15:00 hod.

Informácie pre pacientov:

Endokrinologická ambulancia je určená pre pacientov s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou, ktorých odošle s výpisom zo zdravotnej karty všeobecný lekár pre deti a dorast alebo iný špecialista.  Dieťa je potrebné na vyšetrenie objednať. Endokrinologická ambulancia poskytuje aj konziliárne vyšetrenia pre pacientov odoslaných od iných detských endokrinológov z celého Slovenska. V rámci ambulancie je Centrum pre liečbu rastovým hormónom, Centrum pre poruchy sexuálnej diferenciácie a Skríningové centrum pre kongenitálnu adrenálnu hyperpláziu. Lekári sa venujú všetkým typom endokrinných ochorení detského veku.