Nefrologická ambulancia

Nefrologická ambulancia
telefónne číslo: 02/59371 855, 856
2. poschodie, číslo dverí: 213, 214

prof. MUDr. Ľudmila Podracká CSc. (kl. 855)

Ordinačné hodiny:
pondelok                 10:00 – 14:00 hod.
streda                       10:00 – 14:00 hod.

MUDr. Mária Chocholová (kl.855)

Ordinačné hodiny:
utorok                      9:00 – 13:00 hod.
štvrtok                      9:00 – 13:00 hod.

MUDr. Dagmar Urbanová PhD. (kl.856)

Ordinačné hodiny:
utorok                      10:00 – 13:00 hod.
piatok                       10:00 – 13:00 hod.

doc. MUDr. Oľga Červeňová PhD. (kl.856)

Ordinačné hodiny:

piatok                       8:00 – 12:00 hod.

Odbery krvi:
pondelok – piatok      7:30 – 10:00 hod.

Informácie pre pacientov:

Ambulancia poskytuje dlhodobú starostlivosť pre pacientov s ochorením obličiek a močového traktu (vrodené chyby močového traktu, zápaly obličiek, glomerulonefritída, nefrotický syndróm). Poskytuje odborné poradenstvo a liečbu pre detských pacientov s enurézou.  Ambulancia uskutočňuje dispenzárnu starostlivosť a špecifické diagnostické vyšetrenia aj pre pacientov s hypertenziou, v prípade potreby aj s možnosťou hospitalizácie.