Metabolická ambulancia

Metabolická ambulancia
telefónne číslo: 02/59371 562
2. poschodie, číslo dverí: 239

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
Ordinačné hodiny:
štvrtok                      10:00 – 14:00 hod

Odbery krvi:
pondelok – piatok      7:45 – 10:00 hod

Informácie pre pacientov:

Odborná ambulancia poskytuje vysokošpecifické diagnostické vyšetrenia pre pacientov s podozrením na metabolické ochorenie. Na tieto ochorenia myslí lekár v prípade príznakov ako – oneskorený psychomotorický vývoj, zväčšenie vnútorných orgánov, nevysvetlené odpadávanie, rozvrat vnútorného prostredia. Cestou ambulancie je pacientom s diagnostikovaným metabolickým ochorením umožnené dostávať enzýmovú liečbu.