Obezitologická ambulancia

Obezitologická ambulancia

telefónne číslo: 02/59371 klapka 644

2. poschodie, číslo dverí: 243

 

MUDr. Katarína Prochotská

ordinačné hodiny: pondelok 10:00 – 14:00 hod

Odbery krvi: pondelok 7:30 – 9:30 hod

 

Obezitologická ambulancia je určená pre pacientov s nadhmotnosťou a obezitou a ich rodinám. Pri prvom vyšetrení lekár určí stupeň závažnosti poruchy výživy, poskytne základné poradenstvo v oblasti racionálnej výživy a životného štýlu vrátane pohybu. Pri pravidelných kontrolách v 3 až 6 mesačných intervaloch rodina a dieťa konzultujú s lekárom každodenné stravovanie, pohybovú aktivitu a motiváciu, liečebný režim v určených prípadoch doplnia stretnutia s psychológom.

Súčasťou komplexnej starostlivosti sú aj pravidelné odbery a liečba pridružených komplikácií poruchy výživy.

Informácie o výsledkoch odberov poskytujeme pondelok medzi 13:00 a 14:00 hodinou na telefónnom čísle 02/59371 644. Objednať na vyšetrenie sa môžete na telefónnom čísle 02/58371 644.

Na prvé stretnutie je vhodné prísť približne o 30 minút v predstihu, aby rodič a dieťa mohli vyplniť potrebné dokumenty. Deti si môžu priniesť týždenný záznam stravovania. Pri prvom vyšetrení je potrebný výmenný lístok od odosielajúceho lekára. Ak ste už absolvovali nejaké vyšetrenia, prosím prineste nám výsledky.

Pri ťažkej obezite alebo prítomných komplikáciách môže byť pacientovi odporučená hospitalizácia. Vyšetreniami sa zisťuje cukrovka, vysoký krvný tlak 24 – hodinovým holterom, hormonálne zmeny. Súčasťou je aj sonografia pečene a vyšetrenie obličiek. Bližšie informácie o pobyte na oddelení nájdete tu.

Súčasťou liečby môže byť pobyt v liečebni. Pobyt trvá 3 týždne a je hradený poisťovňou. V horskom prostredí majú deti zabezpečenú pravidelnú pohybovú aktivitu pod dohľadom rehabilitačného pracovníka. Počas školského roka prebieha doobeda výučba. Dlhodobý úspech závisí od schopnosti rodiny udržiavať zdravé návyky aj po ukončení liečenia. Liečenie indikuje po zvážení zdravotného stavu lekár.