Reumatologická ambulancia

Reumatologická ambulancia
telefónne číslo: 02/59371 577
e-mail: reuma@dfnsp.sk
poliklinika DFNsP, 1. poschodie, číslo dverí: 144

 

MUDr. Tomáš Dallos, PhD. – lekár

Katarína Novosedlíková  – sestra

 

Ordinačné hodiny:

pondelok     08:30 – 13:00

streda          08:30 – 13:30       14.00-15.00

 

Pri návšteve Reumatologickej ambulancie sa prosím vždy zaregistrujte v cetrálnej registrácii (prízemie). Od okamihu registrácie pacienta evidujeme v našom elektronickom systéme a zavoláme ho do ambulancie, nie je teda potrebné sa hlásiť v ambulancii klopaním.

 

Zameranie ambulancie

V Reumatologickej ambulancii Detskej kliniky LFUK a DFNsP diagnostikujeme, liečime a dispenzarizujeme deti so zápalovými ochoreniami kĺbov (artritídy), kostí, ciev (vaskulitídy) a systémovými ochoreniam spojiva. Navyše sa venujeme diagnostike geneticky podmienených ochorení, ktoré sa prejavujú recidivujúcimi horúčkami. V záujme zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti úzko spolupracujeme s Klinikou detskej ortopédie DFNsP v Bratislave, Národným ústavom reumatických chorôb v Piešťanoch, rehabilitačnými zariadeniami a zahraničnými pracoviskami.