Pre pediatrov

Reumatologická ambulancia

Pre pediatrov

Reumatické ochorenia majú chronický charakter. Podobne aj spolupráca medzi našim tímom a pacientmi, ich rodičmi aj pediatrom prvého kontaktu, s ktorým sa spoločne podieľame na starostlivosti o dieťa, je dlhodobá. V záujme zabezpečenia čo najvyššej kvality starostlivosti o choré dieťa prosíme o nasledovné:

Pri odoslaní pacienta na prvé reumatologické vyšetrenie prosíme o krátku správu o zdravotnom stave dieťaťa, s výsledkami prípadných doterajších vyšetrení a otázkou, ktorú má naše vyšetrenie zodpovedať. Pred vyšetrením v našej ambulancii nepožadujeme žiadne laboratórne ani iné vyšetrenia. Väčšina reumatických ochorení má chronický priebeh a preto sa pacienti na vyšetrenie objednávajú. Akútne reumatické ochorenia sú zriedkavé, ale o to závažnejšie a vyžadujú hospitalizáciu. V prípade, že usúdite, že sa o takýto stav jedná, kontaktujte nás prosím telefonicky prípadne e-mailom.

V prípade, že má byť dieťa vyšetrené kvôli opakovaným horúčkam (periodické horúčky), potrebujeme detailné informácie o jeho zdravotnom stave. Najviac sa osvedčili vo forme štruktúrovaného dotazníka, ktorý môže rodič vyplniť sám, prípadne v spolupráci s ošetrujúcim pediatrom prvého kontaktu. Súčasne je potrebný chronologický prehľad epizód horúčok, najlepšie vo forme tabuľky. Obidva dokumenty sú, spolu s ďalšími informáciami, ktoré považujeme za dôležité pri starostlivosti o detských reumatických pacientov, k dispozícii na tomto mieste.

Ďakujeme za spoluprácu!

Periodické horúčky – dotazník
Periodické horúčky – tabuľka
Postup pri infekčných ochoreniach u pacientov s JIA
Poučenie k liečbe metotrexátom
Očkovanie a detské reumatické ochorenia
Sérologická diagnostika streptokokových následkov (ASLO, anti-DNAáza B)