Prvé vyšetrenie

Reumatologická ambulancia

Prvé vyšetrenie – informácie pre rodičov

Vážení rodičia,
v prípade, že Vaše dieťa bolo odporučené na vyšetrenie v našej ambulancii, by sme si Vám dovolili touto cestou podať niekoľko dôležitých informácií pred našim prvým stretnutím.

Reumatické ochorenia môžu mať rôznorodé prejavy s postihnutím viacerých orgánov. Pri komplexnom reumatologickom vyšetrení sa snažíme o dieťati získať čo najviac informácií. Prosíme preto, aby rodičia na prvé vyšetrenie priniesli fotokópie všetkých lekárskych správ a doterajších vyšetrení, ktoré sa stávajú súčasťou našej dokumentácie a umožnia nám racionálny diagnostický postup.

Na vyšetrenie v našej ambulancii je vždy potrebné sa objednať. Snažíme sa dodržiavať objednávacie hodiny, ale vzhľadom na komplexný charakter riešených problémov, to nie je vždy možné, a preto prosíme o pochopenie a trpezlivosť. Pri príchode na vyšetrenie sa prosím ohláste sestre, ktorá urobí antropometrické merania, vydá Vám dotazníky na vyplnenie, prípadne urobí odbery krvi.

V prípade, že má byť Vaše dieťa vyšetrené kvôli opakovaným horúčkam (periodické horúčky), budeme potrebovať detailné informácie o jeho zdravotnom stave. Tieto požadujeme vo forme štruktúrovaného dotazníka, ktorý môže rodič vyplniť sám, prípadne v spolupráci s ošetrujúcim pediatrom prvého kontaktu. Súčasne je potrebný chronologický prehľad epizód horúčok, najlepšie vo forme tabuľky. Obidva dokumenty sú k dispozícii v sekcii „Dokumenty pre pacientov“.

Dovidenia v našej ambulancii.