Informácie o ochoreniach

Reumatologická ambulancia

Informácie o detských reumatických ochoreniach pre rodičov

Internet je bohatý zdroj informácií, ktoré sú ľahko dostupné, ale nie vždy pravdivé a správne. Žiaľ sa nezriedka stretávame s nedôverou, či dokonca odmietaním liečby, ktoré pramenia v nesprávnej interpretácii odborných informácií, alebo sú dokonca založené na zdrojoch, ktoré sa snažia diskreditovať modernú „školskú medicínu“.

Každý rodič chce svojmu dieťaťu pomôcť, a preto má snahu porozumieť jeho ochoreniu a urobiť za neho správne rozhodnutia. Pri detských reumatických ochoreniach sú dôsledky nesprávnych rozhodnutí na zdravie dieťaťa žiaľ nezvratné a často závažné. Na tomto mieste preto ponúkame niekoľko domácich a zahraničných zdrojov informácií od uznávaných odborníkov a veríme, že rodičom pomôžu urobiť správne rozhodnutia pre svoje dieťa.

Knižka pre deti s reumatickými chorobami a ich rodičov
Informácia pre učiteľov pacientov s JIA
Cvičebná zostava pre deti s JIA
Detské reumatické ochorenia (SK) (PRINTO)
Detské reumatické ochorenia (CZ) (Pardubice)
Detské reumatické ochorenia, liečba metotrexátom, hypermobilta (Pracovná skupina detskej reumatológie CZ)
Juvenilná idiopatická artritída (SK)
Juvenilná idiopatická artritída – Rádio Regina 20.10.2015
Autoimunitné a reumatické ochorenia detí (HU)
Reumatické ochorenia a najmä sklerodermia (ENG)
Reumatické ochorenia – American College of Rheumatology (ENG)
Informácie o liekoch – American College of Rheumatology (ENG)
Metotrexát – vysvetlený nemeckým profesorom (DE)