2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Žiadanka na rutinné genetické vyšetrenie

Žiadanka na rutinné genetické vyšetrenie

Žiadanka na rutinné genetické vyšetrenie predstavuje tlačivo obsahujúce skupinu genetických vyšetrení, ktoré sú plne hradené zdravotnými poisťovňami. Hlavička žiadanky je miesto na zadanie základných informácií o pacientovi (meno pacienta, rodné číslo, adresa, zdravotná poisťovňa). Dôležité je, aby boli tieto údaje vyplnené čitateľne, nakoľko sú potrebné na identifikáciu pacienta. Rovnako je potrebné uviesť názov diagnózy slovom a kódom podľa platnej Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH), najmä v prípade žiadosti o špeciálne vyšetrenia, ktoré poisťovňa hradí len pri konkrétnych diagnózach. Meno odosielajúceho lekára a jeho pečiatka sú povinnými údajmi pre prijatie vzorky. Lekár je povinný pred zaslaním materiálu na genetické vyšetrenie informovať pacienta o dôvode, účele, spôsobe a možnostiach genetického vyšetrenia. Pacient alebo zákonným zástupca pacienta svojim podpisom podá informovaný súhlas o realizácií genetického vyšetrenia v Laboratóriu klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LFUK a DFNsP. Informovaný súhlas pacienta je uvedený v spodnej časti žiadanky.

 

Stiahnite si žiadanku tu.