2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Vyšetrované ochorenia

 1. Genetické ochorenia obličiek

Renálne cystické a intersticiálne ochorenia obličiek

 • Autozómovo-dominantné polycystické ochorenie obličiek (ADPKD)
 • Autozómovo-recesívne polycystické ochorenie obličiek (ARPKD)
 • Nefrotický syndróm
 • Nefronoftíza
 • Autozómovo-dominantné tubulointersticiálne ochorenie obličiek (ADTKD)
 • Bardet-Bield syndróm
 • Joubertov syndróm

Renálne tubulárne a metabolické ochorenia

 • Diabetes insipidus
 • Bartterov syndróm
 • Gitelmanov syndróm
 • Cystinóza
 • RCAD (syndróm renálnych cýst a diabetu)

Nefrolitiázy

 • Cystinúria
 • Xantinúria
 1. Dedičné metabolické poruchy

Dedičné poruchy metabolizmu bilirubínu, purínov a sacharidov

 • Gilbertov syndróm
 • Lesch-Nyhanov syndróm
 • Renálne hypourikémie
 • Glykogenózy (typ 1-IXb)
 • Deficit adenylosukcinátlyázy

Lyzozomálne poruchy

 • Niemann-Pickova choroba typ C1/C2
 1. Zriedkavé dedičné ochorenia

 • Primárna ciliárna dyskinéza
 • Syndrómy patriace do skupin RASOPATIÍ (Noonanovej syndróm, LEOPARD syndróm, Kardio-facio-kutánny syndróm, Costellov syndróm, Neurofibromatóza typ 1, Legiusov syndróm)
 • Silver-Russel syndróm
 • Beckwith-Wiedemann syndróm
 • 22q11 delečný syndróm (DiGeorge syndróm, Cat eye syndróm)
 1. Hematológia a onkológia

Myelodysplastický syndróm

 • Kvantitatívne stanovenie mutovaných klonov po alogénnej transplantácií krvotvorných buniek

Lymfoblastový lymfóm

 • Vyšetrenie mutácií v géne NOTCH1
 • Vyšetrenie genomických zmien v oblasti 6q

Chimérizmus

 • Vyšetrenie chimérizmu po alogénnej transplantácií krvotvorných buniek

Hereditárne trombofílie

Vyšetrenie trombofilných mutácií