2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Reumatologická ambulancia

Reumatologická ambulancia
telefónne číslo: 02/59371 562
e-mail: dallos@dfnsp.sk
poliklinika DFNsP, 2. poschodie, číslo dverí: 239

MUDr. Dagmar Mozolová CSc.

Ordinačné hodiny:         streda   8.00 – 11.00 hod              číslo dverí: 239

MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Ordinačné hodiny:               streda    10:00 – 14:00 hod         číslo dverí: 245

piatok    10:00 – 15:00 hod         číslo dverí: 239

 

Ivana Koblišková       sestra

Zameranie ambulancie

V reumatologickej ambulancii 2. detskej kliniky diagnostikujeme, liečime a dispenzarizujeme deti so zápalovými ochoreniami kĺbov (artritídy), kostí, ciev (vaskulitídy) a systémovými ochoreniam spojiva. Navyše sa venujeme diagnostike geneticky podmienených ochorení, ktoré sa prejavujú recidivujúcimi horúčkami. V záujme zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti úzko spolupracujeme s Klinikou detskej ortopédie DFNsP v Bratislave, Národným ústavom reumatických chorôb v Piešťanoch, rehabilitačnými zariadeniami a zahraničnými pracoviskami.