Centrum biologickej liečby detí s IBD

Centrum biologickej liečby detí s nešpecifickými črevnými zápalmi

Cieľom centra je diagnostika a liečba chronických nešpecifických črevných zápalov – Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.

Diagnostika a liečba týchto ochorení v detskom veku má svoje špecifiká. Vyžaduje si skúsenosť gastroenterológov, ošetrujúceho personálu, kvalitné materiálno technické vybavenie endoskopie a rádiodiagnostického pracoviska ako aj spoluprácu s ďalšími odborníkmi ako sú detskí rádiológovia, anesteziológovia, chirurgovia a psychológovia. II. detská klinika LF UK a DFNsP má dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a liečbou Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy, je tu sústredený najväčší počet detských pacientov z rôznych krajov Slovenska, komplikované prípady sú odosielané aj z iných zariadení so štatútom Detských fakultných nemocníc.

Miesto prevádzkovania centra:

Gastroenterologická ambulancia II. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Limbova 1, 83340 Bratislava

Personálne zabezpečenie:
Vedúca centra a odborný garant: MUDr. Iveta Čierna, PhD
Zástupkyňa vedúcej centra: MUDr. Dagmar Székyová

Ďaľšie personálne zabezpečenie:
MUDr. Klára Frivolt
MUD. Michal Kubina

Lekári a skúsené zdravotné sestry 2.detskej kliniy ako aj zdravotný personál spolupracujúcich pracovísk (Rádiodiagnostické oddelenie, Klinika detskej chirurgie, Detská klinika anestezológie a intenzívnej medicíny)