2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Apex

Normal S1 S23

Mid Sys Click3

Early Sys Murmur3

Mid Sys Murmur3

Late Sys Murmur3

Holo Sys Murmur3

OS & Dias Murmur, LLD3

 

Aortic

Normal S1 S23

Early Dias Murmur3

Sys & Dias Murmur3

 

Pulmonary

Eject Sys Mur & Trans Split S23