Povinná literatúra

Obal pediatriaPediatria 

Vydavateľstvo: ARETE, 2010

412 strán

 

pediatricka-propedeutikaPediatrická propedeutika

Vydavateľstvo: Arete, 2014,

124 strán

 

pediatric-propedeuticsPediatric propedeutics

(for the english – speaking program)

Vydavateľstvo: Arete, 2014

116 strán

Objednávanie kníh na adrese: kniha.pediatria@gmail.com

Pri množstevnom odbere (viac ako 10 kusov jedného druhu kníh) je zľava!