Náplň stáží

Sylabus praktickej výučby 5. ročník

Téma Letný semester 4 poschodie  
1 Vrodené a získané choroby respiračného traktu doc. MUDr. P. Čižnár, CSc
2 Gastroenterológia (VVCH, respiračné zlyhávanie, infekcie spojené s dyspnoe, pneumónie) MUDr. I. Čierna PhD
3 Kardiológia MUDr. P. Olejník PhD
4 Neonatológia doc. MUDr. I. Brucknerová, PhD
5 Imunologicky podmienené stavy (alergie, imunodeficiencie, autoimunitné choroby, systémové zápalové choroby spojiva a autoinflamácia) MUDr. T. Dallos PhD
  PRAKTICKÁ SKÚŠKA