Ubytovanie pre rodičov

Hospitalizácia dieťaťa je náročný zážitok pre samotné dieťa ako aj pre celú jeho rodinu. Preto sa snažíme skrátiť dĺžku pobytu detských pacientov v nemocnici na minimum a hospitalizovať deti iba na dobu nevyhnutnú na ich vyšetrenie a liečbu. Malé deti znášajú pobyt v nemocnici lepšie v prítomnosti matky, alebo niekoho zo svojich blízkych príbuzných. Pred plánovanou ako aj pred neplánovanou hospitalizáciou dieťaťa majú rodičia možnosť dohodnúť sa s personálom kliniky o spôsobe doprovodu:

  • u detí mladších ako 6 rokov môže byť jeden rodič alebo iný priamy príbuzný (napr. niektorý zo starých rodičov) hospitalizovaný spolu s dieťaťom. Na dojčenecko-predškolskom oddelení poskytujeme ubytovanie pre mamičky na izbe spolu s dieťaťom. Žiaľ, naše priestorové možnosti stále nedovoľujú súčasný pobyt rodiča so starším dieťaťom na spoločnej izbe 24 hodín denne.
  • u všetkých detí nezávisle od ich veku je možné dohodnúť sa s personálom na oddelení na inom spôsobe doprovodu, ktorý bude vyhovovať Vám a hlavne Vášmu dieťaťu a zároveň aj možnostiam oddelenia, na ktoré bude dieťa prijaté. Napr. rodič môže zostať s dieťaťom cez deň a odísť na noc, môže ho navštevovať v bežnej návštevnej dobe, alebo sa dohodne s personálom na inej vhodnej dobe

Cenník
Dieťa za hospitalizáciu neplatí, rovnako ani rodičia dieťaťa do 3 rokov ubytovaní s dieťaťom na izbe. Rodič ubytovaný spolu s dieťaťom starším ako 3 roky môže dostať mobilné lôžko, ak je miesto k dispozícii a platí 3,32€. Poplatok za nadštandardnú izbu, v ktorej budú ubytovaní rodič s dieťaťom samostatne predstavuje 35€ za noc. Nadštandardnú izbu treba vopred objednať telefonicky u vrchnej sestry na t.č. 02/59371 106. Poplatok je potrebné zaplatiť na záver hospitalizácie v hotovosti na registrácii.