Pre rodičov

Pre deti a rodičov

Detská klinika je komplexné zdravotnícke centrum, ktoré poskytuje ambulantnú a lôžkovú zdravotnú starostlivosť pre pacientov zo západného Slovenska ale aj jeho okolia.

Klinické vyšetrenie a množstvo ďalších diagnostických vyšetrení je možné realizovať ambulantne. Ak pacient vyžaduje väčšie množstvo komplikovaných vyšetrení alebo to jeho zdravotný stav vyžaduje, ošetrujúci lekár môže indikovať hospitalizáciu. Pracovníci kliniky sa špecializujú najmä na oblasť endokrinológie, nefrológie, gastroenterológie, reumatológie a metabolické ochorenia.

Toto štátne zariadenie poskytuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov všetkých slovenských zdravotných poisťovní. Pred každou návštevou zariadenie je potrebná registrácia pacienta a overenie osobných údajov na prízemí polikliniky.