Ambulancie

Špecializované odborné pediatrické ambulancie

Odborné ambulancie Detskej kliniky LFUK a DFNsP v Bratislave poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť deťom od narodenia do 18 rokov. Vykonávajú poradenstvo, diagnostiku, liečbu a dispenzárnu starostlivosť pre deti so širokým spektrom ochorení. Ambulancie vykonávajú odborné konziliárne služby pre iné zdravotnícke zariadenia na celom Slovensku pre pacientov vyžadujúcich špecializovanú starostlivosť. Zároveň sledujú pacientov, ktorí boli liečení v lôžkovej časti kliniky a vyžadujú ďalšiu ambulantnú starostlivosť respektíve dlhodobé sledovanie zdravotného stavu. Širokú škálu špeciálnej lekárskej starostlivosti zaisťuje tím pracovníkov, z ktorých mnohí sú lídrami na regionálnej a národnej úrovni.

Ambulancie poskytujú starostlivosť pre pacientov všetkých slovenských poisťovní, rovnako aj európskej poisťovne. Na návštevu je potrebné telefonicky sa objednať. Ambulancie pracujú v pondelok až piatok medzi 8:00 – 17:00 hodinou, presný čas a podrobnejšie informácie nájdete  v jednotlivých podsekciách. Rodičia majú možnosť telefonicky sa informovať o výsledkoch laboratórnych vyšetrení počas bežnej pracovnej doby.