Zoznam študentov

Súčasní doktorandi 2. detskej kliniky LFUK a DFNsP

MUDr. Katarína Babinská
Téma: Liečba obezity u detí
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

MUDr. Viktor Jankó
Téma: Klinické a genetické aspekty infekcie močových ciest
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

MUDr. Eszter Hegyi
Téma: Genetická diagnostika zriedkavých dedičných ochorení
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

MUDr. Gabriela Nagyová
Téma: Cirkadiánne meranie krvného tlaku u pacientov s polycystickou chorobou obličiek
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

Obhajoby dizertačných prác

Rok 2006

Absolvent: MUDr. Ivana Boďová
Téma: GVHD po alogénnej transplantácii kostnej drene u deti.
Školiteľka: prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc.

Absolvent: MUDr. Iveta Čierna
Téma: Nešpecifické zápalové ochorenia čreva
Školiteľka: Doc. MUDr. Veronika Lehotská, CSc.

Absolvent: MUDr. Júlia Horáková
Téma: Transplantácia krvotvorných buniek u deti
Školiteľ:

Rok 2007

Absolvent: MUDr. Jozef Zlocha
Téma: Hereditárna hemochromatóza
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

Absolvent: MUDr. Peter Švec
Téma: Imunológia porúch výživy
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

Absolvent: MUDr. Abdo Tarhini
Téma: Bronchiálna hyperreaktivita
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

Absolvent: MUDr. Mária Krajčírová
Téma: Celiakálna choroba
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

Absolvent: MUDr. Tomáš Dallos
Téma: Mechanizmy autoimunity
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

Rok 2008

MUDr. Dagmar Székyová
Téma: Crohnova choroba
Školiteľka: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.

Kristína Klenovicsová
Téma: Umelá výživa dojčiat a AGES
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

Rok 2009

MUDr. Miroslava Privrelová
Téma: Vrodená imunita IMC
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

MUDr. Helena Filová
Téma: Nástup puberty v SR
Školiteľ: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.

MUDr. Sabina Šufliarska
Téma: Transplantácia kostnej drene
Školiteľka: prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc

MUDr. Anna Hlavatá
Téma: Obezita
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

Rok 2010

MUDr. Eva Vitáriušová
Téma: Obezita
Školiteľ: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Školiteľ:-špecialista: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH

Rok 2011

MUDr. Lucia Šabová
Téma: Metabolizmus folátov
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH