Pediatrické konferencie

2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave každoročne organizuje pediatrické dni „Pediatria pre prax“. Pestrý dvojdňový odborný program zahŕňa prednášky o dôležitých aktuálnych problémoch pediatrie, ako aj otázky z hraničných medicínskych odborov. Vysoko si ceníme, že naše pozvanie prednášať na tomto fóre príjmajú odborníci z rôznych pediatrických subšpecializácií, ako aj odborníci z iných oblastí medicíny. Veríme, že pediatrické dni „Pediatria pre prax“ organizované v príjemnom prostredí priestorov City Hotela Bratislava sa stanú fórom pre nadobudnutie nových informácií, na výmenu odborných skúseností a v neposlednom rade na vytváranie nových kontaktov a príjemných stretnutí s kolegami.