Rozsah praktických zručností

Rozsah praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

Minimálny počet požadovaných výkonov:

Výkony

Počet

ošetrenie detského pacienta na lôžkovom oddelení

700

vstup do žily, odber krvi

300

zavedenie infúzie

200

plánovanie a rozpis infúznej liečby

200

transfúzia krvi

20

odber moču, vrátane cievkovania

30

odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie

50

vyšetrenie per rectum

30

lumbálna punkcia

10

otoskopia

50

ošetrenie rán

50

kardiopulmonálna resuscitácia

10

hodnotenie pubertálneho vývinu podľa Tannera

50

rýchla záchranná zdravotná služba alebo pohotovostná ambulantná služba

20

ústavná pohotovostná služba

130

ošetrenie kŕčových stavov

20

hodnotenie rastu

50

hodnotenie rtg. (hrudník, skelet, natívna snímka brucha, lebka)

200

očkovanie

100

zostavenie diéty pri jednotlivých ochoreniach

100

 

Výkony, ktoré uchádzač musí vedieť indikovať, interpretovať, prípadne pri nich asistovať:
intravenózna urografia, cystografia, sutura nekomplikovanej rany, punkcia pleurálna, punkcia ascitu, punkcia subdurálna, USG, ECHO – kardiografia, Doppler USG, CT, NMR, renálna biopsia, rádioizotopové vyšetrenia (DMSA, DTPA), gastrofibroskopia, kolonoskopia,rektoskopia, vyšetrenie očného pozadia, perimetria, princípy laboratórnych vyšetrení a ich interpretácia, indikácie a princípy genetického vyšetrenia, kožné testy, kanylácia centrálnej žily.