Kontakty

Kontakty

Odborný garant špecializačného štúdia v odbore Pediatria:
prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH
prednosta kliniky
tel./fax.59371104, e-mail: kovacs(at)dfnsp.sk

Mgr. Petronela Patráš
sekretárka kliniky
tel./fax. 59371109, e-mail: 2dk(at)dfnsp.sk

Uchádzači o špecializačné štúdium môžu žiadosti podávať na adresu:
Dekanát Lekárskej fakulty UK
Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia
a zahraničných stykov LF UK
Špitálska 24
813 72 Bratislava 1

Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov LF UK
JUDr. Helena Csémyová, email: helena.csemy(at)fmed.uniba.sk
Tel. č.: 02/59357495
Fax: 02/59357680

Mgr. Eva Petrušová Chudá, PhD., email: eva.petrusova(at)fmed.uniba.sk
Tel. č.: 02/59357403