Centrum kongenitálnu adrenálnu hyperpláziu

Centrum pre diagnostiku a liečbu kongenitálnej adrenálnej hyperplázie (CAH) pre Západoslovenský kraj a Bratislavu

Kongenitálna adrenálna hyperplázia je dedičné ochorenie nadobličiek pri ktorom dochádza k nedostatočnej tvorbe životne dôležitých steroidov (kortizol a aldosterón) a naopak k zvýšenej tvorbe androgénov.

Centrum pre diagnostiku a liečbu CAH má na starosti koordináciu medikamentóznej, chirurgickej a psychologickej starostlivosti a tiež rozširuje starostlivosť o neskoré formy ochorenia a diferenciálnu diagnostiku ochorení nadobličiek u detí od 0 do 19 rokov.

Miesto prevádzkovania centra:
Endokrinologická ambulancia 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Limbova 1, 83340 Bratislava

Personálne zabezpečenie:
Vedúca centra a odborný garant: MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
Zástupkyňa vedúcej centra: Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.

Ostatné personálne zabezpečenie:
MUDr. J. Molčan – Klinika detskej urológie DFNsP
MUDr. J. Babala PhD. – Klinika detskej chirurgie LFUK a DFNsP
MUDr. E. Vitariušová PhD – 2. DK LFUK a DFNsP
MUDr. B. Balážiová – 2. DK LFUK a DFNsP
Mgr. M. Hapčová – klinický psychológ 2. DK LFUK a DFNsP
Zdravotná sestra: Jana Geigušová