Špecializované centrá

Na pracovisku realizuje svoju činnosť viacero špecializovaných centier v rôznych oblastiach pediatrie. Cieľom centier je zabezpečiť vysokošpecializovanú diagnostiku a liečbu dedičných, nefrologických, endokrinologických a gastrointestinálnych ochorení u detí. Vhodná lekárska starostlivosťou zvyšuje kvalitu života detských pacientov.

O doterajšej úspešnej činnosti odborného tímu v tejto oblasti svedčia mnohé publikácie v renomovaných medzinárodných časopisoch, medzinárodná spolupráca a obhajoba viacerých dizertačných prác na túto tému.

Viac zaujímových informácií sa dozviete na stránkach jednotlivých centier. Nech sa páči!