Lôžkové oddelenia

Lôžkové oddelenie
Lôžková časť kliniky sa skladá z dvoch častí:

oddelenie dojčiat a detí predškolského veku (staničná sestra: Eva Huttová), t.č. 02/59371 258

oddelenie pre väčšie deti (staničná sestra: Silvia Slezáková), t.č. 02/59371 671

Dôležité!

  • príjem pacienta prebieha medzi 10:00 a 12:00 hodinou (v skorších hodinách prebieha vizita, lekári sa Vám budú venovať až po splnení ranných povinností)
  • pri vstupe do nemocnice je nutná registrácia (na prízemí polikliniky s platným preukazom poistenca)
  • overiť dátum hospitalizácie je potrebné  deň vopred na t.č. 02/59371 106           Ľubica Kuruczová
  • nie je potrebné aby dieťa prišlo ráno nalačno (môže zjesť suchý rožok a nesladený čaj)
  • informácie o pacientoch podávame po 10 hodine na hore uvedených telefónnych číslach