Pokyny na zaslanie materiálu do iného genetického laboratória

Pokyny na zaslanie materiálu do iného genetického laboratória

V prípade žiadosti o zaslanie archivovaného materiálu do iného genetického laboratória je potrebné postupovať nasledovne. Genetické vyšetrenia dedičných ochorení sú podľa kritérií hradené zdravotnými poisťovňami len v prípade, ak je vyšetrenie indikované klinickým genetikom. Prijatie žiadaniek na genetické vyšetrenia, ktoré sú indikované iným lekárom špecialistom sú zamietnuté a vrátené spolu s materiálom na adresu odosielateľa. Z toho dôvodu je potrebné pred vydaním žiadosti kontaktovať Ambulanciu lekárskej genetiky 2. detskej kliniky. Klinický genetik po konzultácií pacienta zváži indikáciu daného vyšetrenia, vyplní žiadosť o odber archivovaného materiálu a zabezpečí jeho zaslanie do požadovaného genetického laboratória.