Rozvrh prednášok

Pediatrická propedeutika – Prednášky IV. ročník ZS šk. rok 2016/2017

Dátum Hodina Problematika
12.9.2016 11,30 – 13,00 Novorodenec (donosený, s nízkou pôrodnou hmotnosťou). Starostlivosť o dieťa po narodení
13,00 – 14,20 Psychomotorický vývoj. Rozdelenie detského veku Rast, hmotnosť. Puberta
13.9.2016 11,30 – 13,00 Kardiovaskulárny systém.( anat. fyz. osobitosti,vyšetrovacie metódy
13,00 – 14,20 Tráviaci systém ( anat. a fyziol.osobitosti, vyš.metódy, najčastejšie symptómy ).
14.09.2016 11,30 – 13,00 Neurologické vyšetrenie dieťaťa
13,00 – 14,20 Dýchací systém (anat. a fyziol. osobitosti, vyš. metódy, najčas. sym.)
15.09.2016 Sviatok
16.09.2016 11,30 – 14,20 Anamnéza. Fyzikálne vyšetrenie.
19.09.2016 14,30 – 17,20 Uropoetický systém ( anat. a fyz. osobitosti, vyš.metódy). Poruchy ABR
20.09.2016 14,30 – 17,20 Prevencia v pediatrii. Výživa dojčiat  umelá – prirodzená
21.09.2016 14,30 – 17,20 Endokrinný systém (vyš. metódy, hypofunkcia a hyperfunkcia)
22.09.2016 14,30 – 17,20 Diagnostické a liečebné výkony v detskom veku. Vyšetrenie pohybového aparátu
23.09.2016 14,30 – 17,20 Krvný systém (vývoj krvotvorby, vyš. metódy, najčas. symptómy. Otravy